Atölyeler

Atölyeler

Özel olarak hazırlanmış atölyemizde, uzman eğitimci eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfedebilmelerini ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, resim, maket yapımı, seramik, batik,ahşap boyama, kukla, ebru yapımı, farklı materyalleri tanıma ,tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

Müzik

Müzik

Okulumuzda Piyano zorunlu ders olarak verilmekte olup, çocuklarda var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek, müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak, ses estetiği gelişimine katkıda bulunmaya yönelik uygulamalar ve orff metodlu müzik çalışmaları yapılmaktadır.

Drama

Drama

Okulumuzda drama zorunlu ders olarak yapılmaktadır. Çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, özgüvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak sosyal simülasyonları da gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yapılmaktadır.

Zeka Oyunları

Zeka Oyunları

Antalya Liderler Kolejinde zeka oyunları zorunlu ders olarak yapılmaktadır.  Aktif Öğrenme Eğitim Sistemine’ne uygun olarak hazırlanmış planlı programlar uygulanır.

İngilizce

İngilizce

Antalya Liderler Kolejinde yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır.

Mutfak Etkinlikleri

Mutfak Etkinlikleri

Birçok kavramı tanıma fırsatı yaratan bu etkinliğimizde çocuklarımız ile küçük gruplar şeklinde mutfak malzemelerini tanımak ile başlayan çalışmalarımız farklı malzemelerin biraraya gelerek farklı lezzetler oluşturması ile devam eder.Sunum ayrıca önemlidir.

Hareket Ve Koordinasyon Eğitimi

Hareket Ve Koordinasyon Eğitimi

Antalya Liderler Kolejinde atletizm sporu zorunlu ders olarak yapılmaktadır. Hareket ve koordinasyon eğitimleri ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermeyi hedefliyoruz.