Tekno Robot Atölyesi

Tekno Robot Atölyesi


Teknoloji ve robot alanına ilgi duyan öğrencilerin gelecek kurgularında bu alanda farkındalık oluşturması hedeflenmektedir.

Hezarfen Havacılık Atölyesi

Hezarfen Havacılık Atölyesi


Hezarfen Havacılık ve Uzay Atölyesi’nde öğrencilere havacılık ve uzay ile ilgili bilgilendirmelerle ve araştırmalarla ön öğrenmeler hedeflenir.

Eğlen Bilim Atölyesi

Eğlen Bilim Atölyesi


Bilim, soru sormak, ardından cevaplar ve açıklamalar bulmak için araştırma yapmakla ilgilidir.

Akıl Oyunları Atölyesi

Akıl Oyunları Atölyesi


Atölye çalışmasında öğrencilerin; zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi.

Düşünme Becerileri Atölyesi

Düşünme Becerileri Atölyesi


Atölyenin Amacı: Yapılacak atölye çalışmasında öğrencilerin; düşünce tarihi, filozof, akıl, düşünme, soru sorma, sorgulama, eleştirme yöntemleri gibi kavramsal başlıkları tanıma ve öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Atıktan Sanata Atölyesi

Atıktan Sanata Atölyesi


Atölye çalışmasında konuya ilgili öğrencilere; atık malzemelerin değerlendirilmesi, ana ve ara renklerin öğrenilmesi ile renk uyumu ve kompozisyon çalışması yapılması hedeflenmektedir.

Portre Atölyesi

Portre Atölyesi


Atölye çalışmasında konuya ilgili öğrencilere; resmin temeli olan nokta ve çizgiyi kullanarak bir form yapabilme, ayrıca, açık koyu ilişkisini kavratma hedeflenmektedir.

Kurgusal Masal Atölyesi

Kurgusal Masal Atölyesi


Atölye çalışması içerisinde öğrencilerin; kurgu ve kurmaca, masal ve masalın tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmaları, kurgularda karakter ve olay şeması çizebilmeleri hedeflenmiştir.

Gök Bilim Atölyesi

Gök Bilim Atölyesi


Gökbilim Atölyesi’nde “Eart Ball” ve “Universe in a Box” aktivitelerini içeren bir program ile öğrencilere Gökbilimi sevdirmek hedeflenmiştir.