• Kurumlarımızda verilen eğitim hizmetlerinin amacına uygun ve hizmet alan kişinin beklentilerine cevap verebilecek fiziki ortamlarda gerçekleştirilmesi,
  • Verilen hizmetlerin yeterli sayıda ve nitelikli personel tarafından yerine getirilmesi,
  • Bilgi akışının kesintisiz, hızlı ve güvenilir olması,
  • Verilen bütün hizmetlerin Anayasamız, ilgili Kanun, yönetmelik ve yönergeler ile Liderler Okulları tarafından oluşturulan kurallar çerçevesinde devamının sağlanması, Kalite Politikamızdır!

Kalite Hedefimiz ;

Liderler Okullarında, verilen eğitim hizmetlerinde sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımızın katılımıyla çağın ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde ve çağın ötesini hedefleyen nitelikte çalışmaları gerçekleştirmek Kalite Hedefimizdir!

Özgürlük

Özgürlük

Atatürkçü Düşünce

Atatürkçü Düşünce

Doğa Dostu Olma

Doğa Dostu Olma

Öncülük ve Lİderlik

Öncülük ve Lİderlik

Farklılıkları Değerlendiren

Farklılıkları Değerlendiren

Sorgulayıcı

Sorgulayıcı

Sorumlu ve Duyarlı

Sorumlu ve Duyarlı

İşbirliği ve Ekip Çalışması

İşbirliği ve Ekip Çalışması

Problem Çözme

Problem Çözme