Antalya

Antalya

Liderler Okullarında ilkokul kademesi bireysel yeteneğin ortaya çıkarıldığı, öğrencilerin farklı yeteneklerinin desteklendiği bir dönemdir.

Liderler

Liderler

İlkokul kademesinde sınıf öğretmenliklerinde uzmanlaşmaya gidilir. Her sınıfın öğretmeni sonraki yılda da aynı seviyede görev alır.

Okulu

Okulu

Böylece aynı yaş grubundaki öğrencilerle çalışma konusunda kendisini geliştirir. Çalışmalarını profesyonel biçimde hazırlar ve yine geliştirme imkanı bulur.