Antalya

Antalya

Ortaokul kademesi bir taraftan öğrencilerinin becerilerinin geliştirildiği bir taraftan da sonraki eğitim kademesine geçiş için hazırlıkların yapıldığı dönemdir.

Liderler

Liderler

Bu dönem; Yabancı dilin temeli atılırken, görsel sanatlar, müzik, spor ve diğer yetenek alanlarında desteklerin artırıldığı bir dönemdir..

Okulu

Okulu

İzleme ve değerlendirme çalışmaları sonraki eğitim kademesine ilişkin karar verme sürecini sistematik biçimde desteklemeyi hedefler buna göre organize edilir.